Aspirantgraden

 

Aspirantgraden tas når man kommer fra stifinnertroppen, eller av nye speidere. Graden skal ikke være lengre enn et semestre.

Kristen tro

 

Fellesskap

 

Personlig utvikling

 

Friluftsliv

 • Tent et bål uten andre hjelpemidler enn fyrstikker og tørr ved.
 • Demonstrere forsvarlig bruk av kniv, øks og sag
 • Ta Soveposelappen
 • Kunne båtmannsknop og flaggstikk
 • Kjenne betydningen av dette sitatet: «Når du forlater leirplassen, er det bare to ting som skal ligge igjen: En takk til eieren og ingenting.» Robert Baden-Powell

 

Samfunnsengasjement

 


 

Bronsegraden

 

Kristen tro

 • Hatt en oppgave på en Scouts Own, f.eks lage alter, kors,pynte alter, tekstleser, finne salmer eller lignende
 • Kunne «Fader vår»
 • Tatt Bibelmerket
 • Kjenne minst et misjonsprosjekt og en misjonsorganisasjon, eller ta Misjonsmerket.
 • Gjennomført et av disse:
- Deltatt på minst to gudstjenester etter endt aspiranttid og hatt en oppgave på minst en av
gudstjenestene.
 

Felleskap

 • Vet hvilke 4 verdensorganisasjoner forbundet er med i, og hvordan logoene til disse ser ut.
 • Deltatt på enten Tenkedagsfeiring eller St. Georgsfeiring og vite når disse dagene er.
 • Vise for noen andre, hvordan speiderbevegelsen ble stiftet for eksempel ved fremføring, videosnutt, nettartikkel, veggavis, quiz eller lignende.

 

Personlig utvikling

 • Hatt en oppgave i patruljen over et semester (for eksempel kasserer, utstyrssjef, sagaskriver, leirbålsleder, fotoansvarlig, førstehjelpansvarlig eller lekeansvarlig)
 • Deltatt på leir
 • Tatt Haikemerket
 • Ledet patruljen i en aktivitet, lek, instruksjon eller oppgave
 • Vært med på å lage semesterplan sammen med patruljen
 • Tatt minst ett merke som ikke er en del av Bronsegraden

 

Friluftsliv

 • Deltatt på minst tre patruljehaiker i løpet av bronsegraden
 • Tatt to av følgende merker:
 • Tatt ett av følgende merker:
- Tre
- Dyr
 

Samfunnsengasjement

 • Deltatt på et diakonalt tiltak lokalt (Fasteaksjon, Globalaksjonen,besøke en lokal institusjon, matutdeling) eller tatt Diakonimerket
 • Tatt merket Førstehjelp
 • Tatt to av følgende merker
 

Patruljeoppgave bronsegraden

Sammen med patruljen lage og gjennomføre en egen oppgave, for eksempel en spesiell tur eller et emne dere vil lære mer om. Oppgaven må ha tilknytning til en eller flere av de fem kjerneverdiene.
Dere skal selv lage oppgavetekst og beskrive hva patruljen ønsker å oppnå. Oppgaven må godkjennes av troppsleder før gjennomføring.
 

 

Sølvgraden

 

Kristen tro

 • Vært med i planlegging og gjennomføring av en Scouts Own med patruljen
 • Vært med å lage og gjennomføre en andakt, lysspor eller liknende
 • Deltatt på minst 2 gudstjenester etter endt Bronsegrad og hatt 2 ulike oppgaver
 • Besøke 3 bygg eller steder knyttet til kristendommens historie lokalt og ha gjort seg kjent med deres historie

 


Fellesskap

 • Være med på å planlegge og gjennomføre Tenkedagsfeiring eller St. Georgsfeiring
 • Deltatt på Gruppeting
 • Utføre en av disse

- Opprette kontakt med speidere utenfor Norden, for eksempel gjennom Internett, brev eller amatørradio, og utveksle ideer til speidermøter eller turer
- Delta på leir med speidere fra land utenfor Norden og invitere til vennskapsleirbål
- Gjøre deg kjent med speiderarbeidet i et land utenfor Norden, og fortelle om det for patrulje eller tropp
- Besøke en speidergruppe i et annet land
- Tatt Nordiskmerket

Personlig utvikling

 • Demonstrere rett bruk og vedlikehold av vanlig turutstyr, som sag, øks, kniv, telt og kokeapparater
 • Gjennomføre en overnattingstur utendørs sammen med andre speidere over to netter
 • Tatt minst 1 ekspertmerke som ikke er obligatorisk i sølvgraden
 • Utføre en av disse

- Deltatt på PF-kurs
- Ledet en aktivitet eller instruksjon for oppdagerflokken, stifinnertroppen eller vandrertroppen

 

Friluftsliv

 • Tatt aktivitetsmerket Trygg speider
 • Delta på minst 4 patruljehaiker i løpet av sølvgraden
 • Tatt tre av følgende merker:

- Pionering ekspert
- Bål
- Meteorolog
- Klatre
- Orientering ekspert
- Orientering
- Uteligger
- Kano
- Geocaching I
- Geocaching II
- Ski
- Matauk ekspert
- Jakt (husk alder og ev. jegerprøven)
- Fiske ekspert
- Primitiv gourmet

 • Tatt to av disse merkene:

- Tre
- Astronomi
- Fuglekspert
- Dyr
- Geologi
- Sopp
- Blomster

Samfunnsengasjement

 • Tatt to av disse merkene:

Førstehjelp vinter
- Brannvern
- Livredning
- Sanitet

 • Planlegge og gjennomføre et diakonalt tiltak i samarbeid med en lokal menighet eller ta Diakonimerket
 • Tatt ett av disse merkene

- Stop poverty
- Menneskerettigheter
- Fred

Patruljeoppgave sølv

Sammen med patruljen lage og gjennomføre en egen oppgave, for eksempel en spesiell tur eller et emne dere vil lære mer om. Oppgaven må ha tilknytning til en eller flere av de fem kjerneverdiene.
Dere skal selv lage oppgavetekst og beskrive hva patruljen ønsker å oppnå. Oppgaven må godkjennes av troppsleder før gjennomføring.

 


 

Gullgraden

 

Kristen tro

 • Kunne den apostoliske trosbekjennelse utenat
 • Kjenne Frans av Assisis bønn.
 • Deltatt på minst 3 gudstjenester etter endt sølvgrad
 • Være med å planlegge speidergruppens deltakelse i en gudstjeneste
 • Ha lest et evangelium i sammenheng

 

Fellesskap

 • Utføre en av disse over et semester:

- Ha ansvaret for lagring og vedlikehold av gruppeutstyr og eiendeler
- Delta i vedlikehold og rengjøring av speiderhytte eller speiderlokale
- Hjelpe til med gjennomføringen av aktivitetene i oppdagerflokken eller stifinnertroppen
- Være patruljefører/assistent i vandrertroppen

- Gruppeting
- Kretsting
- Krets PF-ting/treff
- Nasjonalt PF-ting/treff

 

Personlig utvikling

 • Planlegge og lede en patruljetur
 • Planlegge og lede patruljens gjennomføring av 2 merker
 • Gjøre et av disse:

- Tatt minst 2 ekspertmerker som ikke er obligatoriske i Gullgraden
- Deltatt på Norsk Roland
​- Deltatt på speidertur/leir til utlandet

 

Friluftsliv

 • Instruere andre speidere i ferdigheter, nødvendig for å ha et aktivt friluftsliv, som for eksempel tenne bål, bygge overnattingsly, naturkunnskap, bruk av kniv, øks, sag eller kokeapparater
 • Tatt et ekspertmerke knyttet til friluftsliv
 • Overnatte 2 sammenhengende netter utendørs på vintertid i gapahuk, snøhule eller iglo

 

Samfunnsengasjement

 • Tatt førstehjelp ekspert merket
 • Vært med på å planlegge og gjennomføre en innsamlingsaksjon lokalt, for eksempel Globalaksjonen, TV-aksjonen eller fasteaksjonen
 • Kjenne til barn og unges mulighet til påvirkning på politiske avgjørelser lokalt og regionalt

 

Selvstendig prosjekt

Designe og gjennomføre et større selvstendig prosjekt, for eksempel et større friluftsprosjekt, eller et prosjekt til nytte for speidergruppen eller lokalsamfunnet. Oppgaven må ha tilknytning til en eller flere av de fem kjerneverdiene. Du skal selv lage prosjektbeskrivelsen som skal godkjennes av troppsleder før gjennomføring. Troppsleder skal oppnevne en veileder for prosjektet.

Gullgradsturen

Sammen med en annen speider som ikke har tatt gullgradsturen eller som skal ta det sammen med deg, gjennomføre en overnattingstur hvor dere skal klare dere selv i 24 timer. Turen skal gjennomføres enten 20 km til fots eller på ski, 60 km på sykkel, 20 km i kano, 20 nautiske mil i robåt, 30 nautiske mil i seilbåt eller 40 nautiske mil i motorbåt. Du skal selv legge opp ruten som må godkjennes av troppsleder. Turen skal foregå i relativt ukjent terreng. Troppsleder skal legge inn spesielle oppgaver. Før du starter skal du ha laget en risikovurdering med tiltak, bruk Norges KFUK-KFUM-speidere sitt sikkerhetshefte «Trygg og sikker speiding» som ressurs. Etter turen skal du sammen med troppsleder evaluere gjennomføringen av turen. Turen skal være den siste prøven før du tar graden.