Obligatoriske krav:

  1. Vite hva en styreleder, sekretærer, økonomiansvarlig o.l. gjør.
  2. Vite hvordan vår organisasjon ser ut? Lage et organisasjonskart.
  3. Vite hva vedtak, grunnregler, organisasjonsbestemmelser, budsjett o.l. betyr.
  4. Gå gjennom hvordan et årsmøte ledes med sakliste, ordstyrer, og tegngiving for innlegg og replikker. Øv gjerne på å holde innlegg.
  5. Arrangere et møte (rollspill) og fordele forskjellige roller. Gå gjennom sakslisten og regnskap.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Delta på et peff-, gruppe- eller kretsting.
  • Presentere forskjellige organisasjonstyper. Hvordan ser de andre organisasjonene i din by ut?
  • Skrive et informasjonsbrev til foreldrene om f.eks. gruppens sommerleir eller overnattingstur. Hva er viktig informasjon?
  • Invitere en annen ungdomsorganisasjon og snakke med dem om likheter og forskjeller mellom dere.
  • Lage din egen organisasjon og presentere den.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av gullgraden i gradsprogrammet.