BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Padle i kano. I løpet av padlingen skal dere sette kanoen på vannet, gå om bord i kanoen, bytte plass i kanoen og føre kanoen i land på en trygg måte.
 2. Øv på å padle sånn at den bakerste padleren styrer, dere padler i takt, og dere kan padle en rett strekning på 200 meter uten å bytte padleside.
 3. Lær å bruke padleåren på riktig måte sånn at dere kan svinge, holde stabil kurs og andøve.
 4. Svøm 25 meter med klær på.
 5. Gjennomfør en kanotur på minimum 20 kilometer, med sikret bagasje og nødvendig sikkerhetsutstyr i kanoen.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under.

 • Padle alene i kanoen en strekning på minimum 200 meter.
 • Gjennomfør kanoturer på til sammen 50 kilometer der minst halvparten av patruljen er med på hver tur. 
 • Presenter sikkerhetsreglene for kanobruk på et tropps- eller patruljemøte. Se heftet Trygg og sikker speiding eller Speiderhåndboka (2020) s. 283. 
 • Øv på å hjelpe kantret mannskap opp i kanoen igjen i vannet på minimum 2 meters dyp. 
 • Vær med i en padlekonkurranse i gruppa, troppen eller patruljen, der dere konkurrerer hastighet og manøvrering av kanoen. 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.