For å bli roverekspert må man:

 

Kristen tro

Gjort to av følgende krav:

 • Tatt Bibelmerket

 • Tatt Kirkemerket

 • Tatt Kirkeårsmerket

 • Ha en regelmessig oppgave i menigheten i minst et halvt år, f.eks. som tekstleser i gudstjenesten, leder i barne- og ungdomsarbeid, medlem av et utvalg e.l.

 • Planlegge og gjennomføre et prosjekt i roverlaget, speidergruppen, menigheten, en frivillig organisasjon e.l. som setter fokus på sammenhengen mellom kristen tro og et eller flere aktuelle samfunnspørsmål.

 • Planlegge og gjennomføre et prosjekt i roverlaget, speidergruppen, menigheten, en frivillig organisasjon e.l. som setter fokus på sammenhengen mellom tro og eget liv.

 

Fellesskap

Gjort to av følgende krav:

 • Vært med å arrangere St. Georgsdagen, Tenkedagen, Internasjonal bønneuke eller en annen merkedag som speidergruppen markerer.

 • Deltatt på Roverlandsleir, Rover 5 - kamp, Roverting, Kretsting eller Landsting.

 • Deltatt på et internasjonalt speiderarrangement.

 • Deltatt på lederkurs eller emnekurs på kretsplan eller nasjonalt eller vært med som kursstab på et patruljeførerkurs.

 • Tatt merket Sammen

 

Personlig utvikling

Gjennomført Roverekspertoppgaven (Se egen beskrivelse) og gjort et av følgende krav:

 • Hatt en lederoppgave i gruppen, kretsen eller forbundet i minst et semester.

 • Har ledet roverlagets gjennomføring av et prosjekt som laget har blitt enig om (som.f.eks. å ta et merke, gjennomføre en spesiell tur e.l.)

 • Deltatt i planleggingen og gjennomføringen av en helgetur for yngre speidere i egen gruppe eller kretsen.

 

Friluftsliv

Gjort to av følgende krav:

 

Samfunnsengasjement

Gjort to av følgende krav:

 

Roverekspertoppgaven

Design, planlegg og gjennomfør et større selvstendig prosjekt med et tema som er relatert til en eller flere av KFUK-KFUM-speidernes verdier (kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv eller samfunnsengasjement).  Prosjektet skal gjennomføres som noe av det siste man gjør for å oppnå utnevnelsen som Roverekspert. Prosjektet skal godkjennes av rovernemnda. Prosjektet skal kreve minimum 40 timers frivillig innsats. Rapport om prosjektgjennomføringen skal legges fram for rovernemnda med kopi til roverlaget eller gruppestyret.