Obligatoriske krav:

  1. Vite hva matallergier er, og kunne lage menyforslag for folk med forskjellige typer matallergier.
  2. Vite hva høyenergiskader er, og hva man må være oppmerksom på ved slike skader.
  3. Delta i en samtale om rusmidler og skadevirkningene av disse.
  4. Kunne nummeret til giftinformasjonssentralen.
  5. Kunne behandle sårskader og legge støttebandasjer.
  6. Vite forskjellen på brudd og forstuing, og kunne legge spjelke på arm og ben.
  7. Vite hva epilepsi er, og hvordan man forholder seg til en person med anfall.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Ha en sanitetsoppgave på leir, f.eks. være ansvarlig for hygienefasiliteter, toaletter, kontrollere at folk vasker hender etter toalettbesøk, eller holde en instruksjon for yngre speidere.
  • Arrangere en sanitetsøvelse for yngre speidere.
  • Instruere yngre speidere slik at de får tatt sanitetsmerke for sin enhet.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.