Matteus 28, 16-20:

28 16 Men dei elleve læresveinane drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møta dei. 17 Og då dei fekk sjå han, fall dei ned og tilbad han; men somme tvila. 18 Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i him- melen og på jorda. 19 Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande 20 og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»
 
Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Brage Midtsund

Har du noen ganger fått en oppgave som virket for vanskelig å løse? Kanskje måtte du lage mat som du ikke har laget før? Kanskje fikk du en hjemmelekse som var vanskelig? Alle opplever dette noen ganger. Bibelfortellingen vi nettopp har lest for­ teller om noe av det siste Jesus gjorde før han dro opp til himmelen igjen.

Disiplene hadde vært sammen med Jesus i tre år. De hadde vært med på mye, lært mye og øvd seg på å fortelle videre det Jesus sa og gjorde. De hadde til og med vært sammen med Jesus etter at han hadde stått opp fra graven. De var nok glade for å være sammen med Jesus igjen. Men snart skulle de fortsette videre uten Jesus til stede, med et stort oppdrag: De skulle gjøre alle folkeslag til disipler! Det betyr at alle mennesker skulle få høre om Jesus. Alle skulle døpes. Disiplene skulle lære dem om Jesus. Dette var et stort oppdrag.

Det er lett å se for seg at disiplene synes dette var for vanskelig. Kunne de virkelig løse dette oppdraget ­ de som bare var vanlige mennesker? Men de tok sjansen og satte i gang. Nye disipler kom til. De startet det fellesskapet av kristne som bare skulle vokse og vokse. Og fremdeles vokser den dag i dag. Vi er også en del av dette fellesskapet og vi får det samme oppdraget. Derfor døper vi barna våre, lærer oss om Jesus og forteller det videre. Dette fellesskapet kaller vi kirken.

For disiplene var oppdraget stort og skummelt. Men så sa Jesus «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.». Selv om Jesus dro opp til himmelen, skulle han fremdeles være med dem. Men nå usynlig. Da følte disiplene seg tryggere på at de skulle klare oppdraget.

Har du noen gang opplevd at du løste en vanskelig oppgave fordi du visste at noen var sammen med deg og passet på deg? Det blir ofte lettere når du føler deg trygg. Derfor sier Jesus til deg at han er med deg alle dager, hele veien.

Aktivitet

Hviskeleken

Alle setter seg i en sirkel på gulvet eller på stoler. La en av deltakerne tenke ut et ord og hviske dette til sidemannen som visker dette videre igjen. Når ordet har gått rundt til første- mann er det gjerne forandret underveis. Den som startet sier dette ordet høyt. Så sier hun eller han det originale ordet.
Gjør dette flere ganger slik at alle får finne på ord.

Til slutt starter gruppeleder en runde med å si følgende set- ning: «Jeg er med dere».

Avslutt med:
«Er det ikke utrolig at Jesu budskap har blitt fortalt videre helt til oss, 2000 år etter at Jesus var på jorden?»

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken