Matteus 26, 30–35:

30 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 31 Da sier Jesus til dem: «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:

"Jeg skal slå gjeteren
og sauene skal bli spredt."

32 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 33 Peter tok til orde og sa: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» 34 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» 35 Men Peter sa: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også alle de andre disiplene.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Marte Bredesen

I denne fortellingen fra Bibelen hører vi om Jesus som var sammen med dis­iplene sine den aller siste kvelden han levde her på jorda. Jesus vet at han veldig snart skal bli tatt til fange og dø på et kors, og at disiplene hans skal svikte ham.

Dette forteller han disiplene sine. Peter sier da til Jesus: «uansett om alle de andre svikter deg, så kommer aldri jeg til å gjøre det!» Hvis vi har lest videre i Bibelen, vet vi at Jesus hadde rett. Peter sviktet Jesus.

Er vi som Peter? Noen dager er vi kanskje lei oss fordi vi blir ertet eller holdt utenfor, eller kanskje ser vi noen andre som blir plaget. Da kan det hende at vi ten­ ker som Peter: «Jeg ville aldri holdt noen utenfor eller kalt dem stygge ting, noe sånt ville aldri jeg ha gjort!» Men så, dagen etter, kan det plutselig være vi som er ekle mot noen, enda vi hadde tenkt at vi bare skulle være greie.

Hvorfor gjør vi dumme ting? Det er ikke alltid vi har lyst en gang, det er som om det bare skjer. Noen ganger gjør vi til og med dumme ting selv mot dem som er våre beste venner. Peter var jo egentlig veldig glad i Jesus, og han hadde ikke lyst til å svikte Jesus.

Det er ikke bare vi som gjør dumme ting i blant. Alle mennesker gjør det, til og med disippelen Peter. De dumme tingene vi tenker og gjør, kaller Bibelen for synd. Heldigvis vet Gud om all vår synd, akkurat som Jesus visste at disiplene kom til å svikte ham. Likevel er Gud veldig glad i oss mennesker og vil gjerne være sammen med oss. Det er derfor Jesus måtte dø på korset. På korset tok Jesus med seg alt det gale vi har gjort og kommer til å gjøre. Når ting har blitt dumt og vi har gjort noe vi skulle ønske vi ikke hadde gjort, kan vi be Jesus om tilgivelse og vi vil få det. Da trenger vi ikke skamme oss lenger og kan få starte på nytt.

Aktivitet

Brenn de dumme tingene

Be speiderne skrive ned dumme ting de har gjort, eller ting det angrer på, på et ark. Når alle er ferdige kaster dere arkene på et bål. Arkene skal ikke vises til noen. Snakk sammen om hvorfor vi gjør dumme ting. Hvordan føles det å vite at vi alltid kan be om Jesu tilgivelse for ting vi har gjort og angrer på?

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken