Matteus 26,17–28: Jesus siste måltid og nattverden

26 17 Den første dagen i høgtida med usyra brød kom læresveinane til Jesus og spurde: «Kvar vil du vi skal stella til påskemåltidet for deg?» 18 Jesus svara: «Gå inn i byen, til den mannen de veit, og sei til han: ‘Meisteren seier: Tida mi er nær; hos deg vil eg halda påskemåltid med læresveinane mine.’» 19 Læresveinane gjorde som Jesus hadde sagt, og gjorde i stand påskemåltidet.

20 Då det vart kveld, gjekk han til bords med dei tolv. 21 Medan dei åt, sa han:

«Sanneleg, eg seier dykk: Ein av dykk kjem til å svika meg.» 22 Då vart dei svært sorgfulle, og ein etter ein spurde dei han: «Det er vel ikkje eg, Herre?» 23 Jesus svara:

«Den som har dyppa handa i fatet saman med meg, han kjem til å svika meg. 24 For Menneskesonen går bort, slik det står skrive om han. Men ve det mennesket som svik Menneskesonen! Det hadde vore betre for det mennesket om det aldri var fødd.» 25 Då spurde Judas, han som sveik han: «Det er vel ikkje eg, rabbi?» «Du har sagt det», svara Jesus.

Nattverden

26 Medan dei heldt måltid, tok Jesus eit brød, takka og braut det, gav det til læresvei- nane og sa: «Ta imot og et! Dette er min kropp.» 27 Og han tok eit beger, takka, gav dei og sa: «Drikk alle av det! 28 Dette er mitt blod, paktblodet, som blir utrent for mange så syndene blir tilgjevne.

Andakt

Av Brage Midtsund

Jesus holdt måltid sammen med disiplene sine som noe av det siste han skulle gjøre før langfredag. I Johannes evangelium står det at Jesus vas­ ket føttene til disiplene før måltidet. Disiplene mente det burde vært motsatt: de som brukte livet sitt til å tjene Jesus måtte da vaske hans føtter! Men nei, Jesus vasket disiplenes føtter. For han skulle tjene dem. Det pekte mot døden og oppstandelsen, der Jesus ofret seg for menneskene.

Under måltidet delte Jesus brød og vin. Da han ga dem begeret med drikke sa Jesus «Drikk alle av det!». Alle drakk!

Når vi deler nattverd i dag gjør vi det for å minnes Jesu død og opp­ standelse. Når vi deler nattverden i dag gjør vi det også for å være sammen med Gud. Og alle får spise og drikke. Alle!

Har du tenkt på at selv Judas, som skulle forråde Jesus, likevel fikk ta del i måltidet? Og Peter som senere skulle fornekte Jesus, han fikk også ta del i måltidet. Disiplene var i det hele tatt helt vanlige mennesker med mange feil. De tvilte på Jesus, de gjorde ofte ting helt feil, kjeftet på feil folk og fikk i det hele tatt en del kjeft fra Jesus.

Men alle fikk del i måltidet sammen med Jesus. Og alle får ta del i det samme måltidet i dag. Du trenger ikke å betale eller være spesielt god: i nattverden kan du komme som du er og møte Jesus.

Aktivitet

Atomleken med en tvist

Leder stiller seg i midten av rommet. Resten skal gå fritt rundt. Så skal lederen si et tall, for eksempel «Tre!» Da skal tre og tre deltakere finne sammen. Sier den i midten «Fire!» skal fire og fire deltakere stå sammen, og så videre. De som ikke kommer seg inn i en gruppe med riktig antall, er ute. Gjør dette i noen omganger. Avslutt med å si «Alle!»

Når alle har samlet seg i en stor gruppe sier du: «Nattverden og fellesskapet Jesus inviterer oss til, er for alle!»

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken