Hvis noen har skadet armen sin kan det være lurt å ha den i en fatle. Dette hjelper til å holde armen i ro og dere kan også feste den slik at underarmen holdes litt høyere enn albuen ved å knyte den strammere/kortere rundt halsen. Dette vil minske blodstrømmen til underarmen, noe som er fornuftig ved kutt. Det kan også hjelpe på hevelse i armen ved forstuing.

Speiderne kan enkelt lage en fatle med speiderskjerfet sitt. Hvordan dette gjøres ser dere tydelig av illustrasjonen. 

De kan øve på å legge fatle på hverandre.

Når alle har lært seg det kan dere ha en stafett.

Nr 1 stiller seg i passende avstand foran de andre. Nr 2 løper til nr 1 tar av skjerfet på denne og lager fatle. Når lederen fatlen er godkjent strekker lederen hånden i været og nr 3 kommer løpende. Slik fortsetter det til alle har løpt. Til slutt legger nr 1 fatle på den siste.