Det vil alltid vareiere hva den enekelte opplever som nyttig i et førstehjelpsskrin. Innholdet kan også være forskjellig avhengig av hva slags tur eller leir dere skal på.

Listene må sees på som et forslag til hva som kan være lurt å ta med seg.

Sår vaskes lettest med å skylle med store mengder rent vann. Noe annen form for desinfeksjon regnes ikke som nødvendig. Har dere ikke vann tilgjengelig er det godt å ha med noen flasker nacl. 

Det er nyttig at speiderne og særlig patruleførerne kjenner til hva skrinet inneholder og hvordan utstyret skal brukes. Bruk gjerne et førermøte på å gå gjennom skrinet og repeter enkel førstehjelp før dere skal på leir.