Lukas 6, 37-38:

6 37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal også dere få ettergitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Solveig Ihle Thingnæs

Vi opplever verden på forskjellige måter, ser gud på ulike måter og er skapt helt unike. Som mennesker er det lett å dømme andre. Hvis noen gjør noe vi opplever som rart eller galt har vi lett for å tenke negativt om dem. Men vet du hva? Vi gjør rare og gale ting hele tiden, alle sammen. Du, jeg, kongen, presten, læreren, den tøffe jenta på skolen og han morsomme som jobber på nærbutikken. Ingen er per­fekte, og alle gjør feil. Jesus vil at vi skal elske hverandre, på tross av dette: «alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem» (matteus, 7:12a).

Dette betyr ikke at du ikke skal si fra om noen er stygg mot deg eller andre. Vi blir også oppfordret til å snakke med dem som behandler oss dårlig (jf. Matteus 18:15ff). Men man kan ta opp problemer, utfordringer og det vi opplever som galt på ulike måter. Vi kan baksnakke, kjefte eller gå til en voksen, en forelder eller leder, ta opp det som er utfordrende, og sammen finne en måte å håndtere det på.

På en merkelig måte tror jeg at vi samtidig er flinke til å elske andre, se opp til dem, ikke dømme dem og ettergi dem mye, mens vi ikke gjør det samme mot oss selv. Men vi skal jo elske vår neste som oss selv. Det betyr at du må elske deg selv også. Tenk deg at dette verset også er til deg selv. Det vil jo si at du skal slutte å dømme deg selv, du må tilgi deg selv, og sette deg selv like høyt som du setter andre og behandle deg selv som du vil at andre skal behandle deg.

Jeg tror det viktigste vi kan ta med oss fra denne teksten er at vi trenger å slutte å dømme oss selv, slutte å dømme andre og heller vise oss selv og andre nåde og tilgivelse.

Aktivitet

Ja-leken

Alle står i sirkel. En person kommer med et forslag til en aktivitet. Alle roper «JA» og gjør det. «Skal vi danse?» «JA». Alle danser. Forslag til avslutning: «Skal vi sitte i en ring og være helt stille?»

Denne øvelsen er morsom og litt rar, men den er en god lek som kan gi følelsen av å bli akseptert, sett og en del av gruppen fordi alle er «gira» på å gjøre det som blir foreslått.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken